מרוץ הערבה על שם יוני פרידמן 29.12.17 - KPM active