מרוץ הערבה 2018 על שם יוני פרידמן - KPM- כפיים
מרוץ הערבה ע"ש יוני פרידמן

מרוץ הערבה ע"ש יוני פרידמן