מסיבת האזניות של לילה לבן בתל-אביב 2018 - KPM- כפיים